Tuntomerkkikohteet
Palaa

JOHDANTO

 Peruna on kasvullisesti lisättävä laji. Tämän vuoksi lajike on teoreettisesti yhtä ainoaa yksilöä ja siis sen jokainen kasvi on geneettisesti täysin samanlainen. Tältä osin perunalajikkeiden tunnistamiselle on teoriassa hyvät mahdollisuudet. Toisaalta peruna on erittäin herkkä ulkoisten tekijöiden vaikutukselle. Se voi muotoutua kasvuolojen perusteella hyvinkin erilaiseksi. Tämä vaikeuttaa luotettavien, kaikissa olosuhteissa käyttökelpoisten lajiketuntomerkkien löytämistä. Niinpä suurin osa lajiketuntomerkeistä onkin suhteellisia. Ne ovat täysin luotettavia vain vertailtaessa täysin samoissa olosuhteissa kasvanutta aineistoa toisiinsa. Ilman vertailumahdollisuuksia käytettynä useimpiin tuntomerkkeihin on suhtauduttava tietyin varauksin.