Paluu alkuun

Lajikekuvaukset

Johdanto>>Kaavio>>Lajikkeet  

Seuraavassa esitetään suomalaisten perunalajikkeiden kuvaukset. Suurin osa niistä perustuu Valtion siementarkastuslaitoksen Helsingin laboratoriossa ja Viikin koekentällä tehtyihin havantoihin. Vain uusimmat lajikkeet Satu, Sini, Suvi ja Kulta on pääosin tutkittu Loimaalla, jonne laitos siirrettiin v. 1992. Kuvaukset perustuvat esitettyihin tuntomerkkeihin. Lajikkeet on myös tyypitetty selvimpien tuntomerkkien perusteella.

Mukaan on otettu myös Up to Date- peruna, koska siitä valittu Tammiston Up to Date oli ominaisuuksiltaan kantamuodon kaltainen.