Palaa

Maatalouden tutkimuskeskus

Toisena peltokasveja jalostavana laitoksena on toiminut Maatalouden tutkimuskeskukseen kuulunut kasvinjalostuslaitos. Vuonna 1898 perustettu Maanviljelys - taloudellinen koelaitos (myöhemmin Maatalouden tutkimuskeskus) otti ohjelmaansa v. 1909 kasvinjalostuksen (Linkola 1978)1. Toiminta alkoi Ånäs - Jokiniemi nimisellä tilalla lähellä Tikkurilan
rautatieasemaa laitoksen kasvinviljelyosastolla. Varsinainen kasvinjalostusosasto perustettiin v. 1926 ja siirrettiin Jokioisiin v. 1928 (Pesola 1948)2. Toiminta alkoi tuottaa perunan osalta hedelmää vasta sotien jälkeen. Tuottoisimmat ajat olivat 1950 - ja 1960 - luvut. Tämän jälkeen toiminta taantui piristyen jälleen 1980 - luvun lopulla.

Ensimmäinen perunanjalostaja Jokioisilla oli vuonna 1932 toimeen tullut Veikko Laurila (Pesola 1942)3. Hän loi toiminnalle oivan perustan tutkimalla (1933, 1938)4 ja risteyttämällä perunaa runsaasti. Veikko Laurilan siirryttyä v. 1939 Karjalan koeaseman johtajaksi hoitivat perunan jalostusta jonkin aikaa Helvi Eskola ja Rolf Manner. Merkittävin perunan jalostaja Jokioisilla on kuitenkin v. 1949 toimeen tullut Onni Pohjanheimo. Hän siirtyi laitokselta myöhemmin (1964) muuhun tehtävään, mutta jatkoi perunan jalostusta harrasteena eläkkeelle päästyään. Pohjanheimon lähdettyä perunan jalostusta hoiti usea henkilö lyhyen ajan, joten jatkuvuus kärsi aiheuttaen edellä mainitun taantuman. Tämän ajan jalostajista mainittakoon Saija Ravantti, jonka toimesta Sanna - peruna laskettiin markkinoille. Viime vuosikymmenen lopun piristyksen aiheutti päätoimisen perunanjalostajan saaminen. Työtä alkoi hoitaa Leena Pietilä

Maatalouden tutkimuskeskuksen kauppaan lasketut lajikkeet ovat:

 

Jaakko
Peippo
Koto
Teho
Pito
Veto
Sanna

(1951)
(1952)
(1961)
(1961)
(1964)
(1968)
(1978)

----------

1.Linkola, O. 1978. Maataloudellisen koetoiminnan alkuvaiheita Suomessa. Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898 - 1978. Helsinki 1978: 7 - 30.

2. Pesola V.A.1948. Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosasto 25 - vuotias. Koetoim. ja Käyt. N:o 3, 1948: 4 p.

3. Pesola, V. A. 1942. Veikko Laurila 23. 7. 1908 - 25. 9. 1941. Maatal. tiet. aikak. 14:73 - 79.

4. Laurila, V. 1933. Maamme yleisimmät perunajalosteet. Valt. Maatal. koetoim. Julk. 54: 1-29.

- 1938. Koti - ja ulkomaisia perunajalosteita vertailevissa kokeissa maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosastolla vuosina 1932 - 37. Ibid. 101: 1 - 55.