Paluu alkuun

 

Merkitys ja ylläpito

Viljelylaajuus>>Lajikeluettelot>>Ylläpito

Suomalaisen herneenjalostuksen päätehtäväksi on muotoutunut riittävän viljelyvarman keittoherneen tuotannon turvaaminen. Tosin rehuvalkuaisenkin merkitys on viimeaikoina lisääntynyt, mutta vain tähän suuntaan tähtäävä jalostus ei ole toistaiseksi saavuttanut menestystä. Tällä hetkellä vallitsevat afila - tyypin jalosteet ovat yllättäen saaneet kilpailijoikseen lehdykällisiä lajikkeita, joten tulevaisuudessa jalostuksen ei sovi tätäkään puolta jättää retuperälle.

Kasvinjalostus Suomessa oli pitkään pioneerityön luontoista. Hyöty saavutuksista meni kasvintuotannolle, jalostuksen saamatta kovinkaan merkittävää korvausta tehdystä työstä. Vasta vuonna 1977 säädettiin laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä (896 / 77)1. Se velvoitti maksamaan jalostajalle kasvinjalostusmaksua virallisessa siemen-kaupassa myydystä kylvösiemenestä. Suuri osa kylvösiemenestä levisi kuitenkin muita teitä parantamatta jalostajan taloutta. Vasta vuonna 1992 säädetty laki kasvinjalostajanoikeudesta (789 / 92)2 antoi paremman mahdollisuuden suojata lajike "villiltä" myynniltä (kso kohta "Suositeltavat lajikkeet").

----

1) Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä. Suomen Asetuskokoelma N:o 896 / 77: 1711 - 1712.

2) Laki kasvinjalostajanoikeudesta. Suomen Säädöskokoelma N:o 789 / 92: 2141 - 2147.