Paluu alkuun

Lajikekuvaukset

Johdanto

Kaaviot

Lehdykälliset lajikkeet
Lehdykättömät lajikkeet

Lajikekuvaukset perustuvat esitettyihin tuntomerkkeihin ja ovat pääosin havainnoitu Valtion siementarkastuslaitoksen koekentällä (vuoteen 1992 Viikin koetilalla Helsingissä ja tämän jälkeen Loimaalla) ja laboratoriossa. Vanhimpien lajikkeiden kuvaukset perustuvat osittain kirjallisuustietoihin.Kasvuston pituuden ja kehityksen rytmin kuvauksissa on käytetty Pika - hernettä verranteena. Vanhojen lajikkeiden suhteuttaminen Pikaan on suoritettu Riiton ja Kallen kautta tai käyttäen viljelyarvotarkastuksista saatuja tietoja, joten tulos on jonkin verran virheellinen, koska eri viljelyoloissa saatujen arvojen vertailu on aina epävarmaa. Kuvauksissa lajikkeet on myös tyypitetty selvimpien tuntomerkkien perusteella.