Paluu alkuun

Kirjallisuus

Ahokas, H. 2000. Impacts on Agricultural Development by Constantin Boije, a Missionary and the First Plant Breeder in Finland. ISBN 951-98445-0-3 Helsinki 2000: 27 p.

Asetus siementavaran varustamisesta virallisella todistuksella ja lyijykkeellä. Suomen Asetuskokoelma N:o 371 / 37: 790.

Asetus valio - ja laatusiemenen vaatimuksista. Ibid. N:o 892 / 49: 1297 - 1298.

Brander, A. 1916. Koivikon sokeriherne. Siemenjulkaisu 1916: 61 - 63.

Elomaa, A. 1978. Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunta 1923 - 1956. Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898 - 1978. Helsinki 1978: 58 - 70.

Hovinen, S. 1982. Hankkijan Hemmo - herne. Hankkijan kasvinjalostuslaitos. Tiedote 6, 1982: 15 p.

- 1983. Hankkijan Heikka - herne. Ibid. 10, 1983: 21p.

- 1984. Hankkijan Tammi, puolilehdetön herne. Ibid. 13, 1984: 16 p

- 1988. Breeding of a protein pea ideotype for Finnish conditions. Selostus: Proteiiniherneen ideotyypin jalostus Suomen olosuhteisiin. Maatal. tiet. Aikak. VOL 60 N:o 1 1988: 1 - 72.

- 1990 a. Helka - herne. Siemenjulkaisu 1990: 90 - 91.

- 1990 b. Panu - herne. Ibid. 1990: 91.

- 1990 c. Pika - herne. Ibid. 1990: 92.

- 1990 d. Hovi - herne. Ibid. 1990: 92 - 93.

Inkilä, O. 1972. Uusi Kiri - herne laskettu markkinoille.Maaseudun tulevaisuus 29.2. -72: 2 p.

- 1975. Jo 6580 - herne (Hertta). MTTK, Jalostuslaitos 28.04.1975: 23 p.

Kasvilajikelautakunta 1994. Kasvinjalostajanoikeuden ja kasvilajikkeiden nimen rekisteröinti. Kasvilajik. laut. Tied. 1994 /1: 3 - 4.

Kivi, E. 1955. Kalleherne. Siemenjulkaisu 1955:119 - 122.

- 1975. Ville - herne. Ibid. 1975: 159 - 160.

Korpinen, E. 1955. Ruokaherneiden aitoudesta. Pellervo 8 /1955: 354 - 355.

Koskenmäki, V.1994. Kasvinjalostus yritystoiminnaksi. Kylvösiemen Nro 1-1994: 15 - 16.

Laki kasvinjalostajanoikeudesta. Suomen Säädöskokoelma N:o 789 / 92: 2141 - 2147.

Laki kasvinjalostuslaitoksesta. Ibid. N:o 1320 / 93: 3491 - 3492.

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä. Suomen Asetuskokoelma
N:o 896 / 77: 1711 - 1712.

Laki siemenkauppalain 3 ja 4§: n väliaikaisesta muuttamisesta. Suomen Säädöskokoelma N:o 1344 / 96: 3868.

Laki siementavaran kaupasta. Suomen Asetuskokoelma N: o 669 / 75: 1317 - 1320.

Linkola, O. 1978. Maataloudellisen koetoiminnan alkuvaiheita Suomessa. Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898 - 1978. Helsinki 1978: 7 - 30.

Maa - ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus 1996. Tärkeimpien lajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1985, 1988, 1994. Maatilatilastollinen vuosikirja 1996: 106 - 107.

- 1997. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet 1988, 1991, 1994 ja 1996 (%). Maatilatilastollinen vuosikirja 1997: 108 - 109.

- 2000. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1996 - 1999 (%). Ibid. 2000: 112 - 113.  

Maaseudun Tulevaisuus 1983. Heikka - herne ensi askel kotoiseen valkuaiseen. 1983 N:o 44 - 9.

- 1986. Hankkijan herne sai kansainvälisen lajikesuojan. M.T.21.01.1986: 1p.

Maataloushallitus 1955. Tärkeimpien syysvehnä-, syysruis-, ohra-, kaura- ja hernelajikkeiden viljelylaajuus eri osissa maatamme vuonna 1955. Tilasto: 1 - 13.

- 1966. Tärkeimpien vilja - , herne - ja perunalajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1965. Maataloustilastollinen Kuukausikatsaus N:o 2 / 1966: 23 - 27.

Maatalousseurojen keskusliitto 1933. Viljelyskasvien yleislaatujen määrääminen (standardisoiminen).Maatalousseurojen Keskusliiton Julkaisuja N:o 187: 50 - 54.

Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista. Suomen Asetuskokoelma N:o 243 / 76: 8041 - 8050.

Maatilahallitus 1977. Tärkeimpien vilja - , herne - ja perunalajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1976. Maataloustilastollinen Kuukausikatsaus N:o 2 / 1977: 56 - 64.

- 1982. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1982. Ibid. N:o 12 /1982: 399 - 421.

- 1985. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1985. Ibid. N:o 10 / 1985: 324 - 342.

- 1988. Peruna - ja hernelajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1988, 1985, 1982, 1979, 1976 (%). Ibid. Nro 9 / 1988: p.26.

- 1992. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1982, 1985, 1988, 1991 ( % ). Maatilatilastollinen vuosikirja 1991: 115 - 116.

Multamäki, K. 1961. Riitto, uusi ruokahernejaloste. Valt. Maatal. koetoim. Julk. N:o 193: 1 - 10.

- ja Kaseva, A. 1987. Kotimaiset lajikkeet. Maatalouden tutkimuskeskus, Tiedote 11 / 87: 8 p.

Pesola, V. A. 1922. Suomen Kylvösiemen OY: n kasvinjalostuslaitos 1922. Suomen Kylvösiemen OY, Järvenpää. 4 p.

- 1923. Lisiä peltoherneen ja sen viljelymahdollisuuksien tuntemiseen meillä etenkin Järvenpäässä vuosina 1921 ja 1922 suoritettujen vertailevien kokeiden perusteella. Maatalous 16 / 1923: 389 - 414.

- 1929. Herneenviljelyksen puolesta. Maa 5 (1929): 209 - 210.

- 1935 a. Peltoherneen jalostuksesta ja sen tuloksista Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosastolla. Valt. Maatal. koetoim. Julk. N:o 66: 1 - 60.

- 1935 b. Uusia hernejalosteita, Koiviston herne ja Artturi - herne. Valt. Maatal. koetoim. Tied. N:o 90: 7 p.

- 1936. Tärkeimmät hernelaatumme Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostus osaston kenttäkokeiden valossa. Maatalous 4 / 1936: 101 - 104.

- 1938. Kaleva - herne. Valt. Maatal. koetoim. Tied. N:o 147: 12 p.

- 1939. Sinikka, uusi vihreä talousherne. Ibid. N:o 158: 15 p.

- 1940. Eri peltohernelajikkeiden levinneisyydestä maassamme. Maatalous 33 (1940 ): 18 - 20.

- 1942. Ilo ja Paula, uusia ruokahernelajikkeita. Valt. Maatal. koetoim. Tied. N:o 184: 12 p.

- 1948. Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosasto 25 - vuotias. Koetoim.ja Käyt. N:o 3, 1948: 4 p.

Saari, J. 1975. Ylläpitojalostus. Siemenjulkaisu 1975: 133 - 138.

Saastamoinen, M. 1992. Sohvi - herne. Maatal. tukimusk. Tiedote 8 / 92: 41 p.

- 1996. Saara - herne. Boreal Tiedote 2 / 96: 7 p., liite.

Sauli, J. O. 1920 a. Iso - Herkkuherne. Siemenjulkaisu 1920: 106 - 107.

- 1920 b. Tavallisimmista viljelykasvilaaduista, niiden ominaisuuksista ja sopivuudesta meillä. Ibid.: 110 - 133.

- 1924. Kasvinjalostuksesta. Suomalainen peltokasviviljelys. Otava 1924: 576 - 581.

- 1925. Laatuselitys kauppaan lasketuista Tammiston jalosteista. Siemenjulkaisu 1925: 110 - 114.

- 1938. Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen alkuvaiheista. Ibid.1938: 29 - 32.

- 1950. Tammiston kasvijalosteiden historiikkia. Ibid. 1950: 131 - 135.

Siemenkauppalaki 1993. Suomen Säädöskokoelma N:o 233 / 93: 501 - 505.

Siemenkauppalaki 2000. Ibid. N:o 728 / 2000: 1899 - 1907.

Teräsvuori K. 1915. Ueber in Finnland feldmässig gebaute Erbsenformen. Experimentelle Vererbungsuntersuchungen mit besonderer Berucksichtigung der Anzahl der Samenanlagen und Samen in den Hulsen. Acta Societatis pro Fauna & Flora Fennica 40, N:o 9. Helsinki.

Ulvinen, O. 1972. Tähti-vehnän ja Ville- sekä Kiri-herneiden lajikekuva. Kylvösiemen No 1/72: 19 - 21.

- 1974. Lajikkeen aitouden tarkastus: Peltoherne (Pisum sativum L.). Pohjoismainen siementarkastuskäsikirja 10: 64 - 70. (Sama ruotsiksi ja englanniksi).

- 1990. Piirteitä 70 - vuotistaipaleelta. Valtion siementarkastuslaitos 70 vuotta, Helsinki 1990: 7 - 22.

- 1996. Lajikekuvaa tutkimassa. Kylvösiemen 1996 / 2: 28 - 29.

UPOV 1994. Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability: Peas ( Pisum sativum L. sensu lato ). UPOV / TG / 7 / 9, 1994-11-04: 59 p., liitteitä.

Valle, O. 1938. Selostus Tammiston uusimmista kauppaan lasketuista jalosteista. Siemenjulkaisu 1938: 118 - 119.

Valtioneuvoston päätös siementavaran varustamisesta virallisella todistuksella ja lyijykkeellä. Suomen Asetuskokoelma N:o 279 / 34: 590.

Valtion siementarkastuslaitoksen toimintakertomukset 1938 / 39 - 1982 / 83. Maataloushallituksen / Maatilahallituksen tiedonantoja N:o 100 - 407 (välillä).

Valtion siementarkastuslaitos 1.7.1983 - 30.6.1988. Helsinki 1990: 98 p.

Valtion siementarkastuslaitos / Kasvintuotannon tarkastuskeskus Siementarkastusosasto 1.7.1988 - 30.6.1993. Loimaa 1994: 80 p.

Wirri, T.J. 1920. Herneistä ja niiden jalostuksesta Tammistossa. Siemenjulkaisu 1920: 75 - 82.

- 1921. Uusia kotimaisia kasvitarhahernejalostuksia. Ibid. 1921: 67 - 68.