Paluu alkuun

 

 

 

 

Kiitokset

Selvitystyöni ei olisi ollut mahdollista ilman KTTK:n Siementarkastusosaston apua. Minulle järjestettiin työskentelytilat ja vapaa mahdollisuus tutustua osaston aitoustarkastusta koskevaan aineistoon. Erityisen kiitollinen olen kenttäkoehenkilökunnalle, jonka avulla oli mahdollisuus osastolla olevan tai muualta saadun aineiston kenttäkokein tarkistaa ja täydentää lajikekuvauksia. Nord-herneen osalta tohtori Hannu Ahokkaan apu on ollut korvaamaton. Professori Erkki Kivi ja tohtori Simo Hovinen ovat lukeneet käsikirjoituksen ja antaneet arvokkaita korjaus ja täydennysehdotuksia. He ovat myös innostaneet työn julkaisuun. Aineiston tietokonekäsittelyssä olen voinut turvautua Matti Vuohelaisen apuun. Kaikesta tästä esitän parhaat kiitokseni.