Kasvusto ja kasvi>>Tähkylä>>Jyvä

Palaa

SUKKULA II ( Ta 0766 )

Perustyyppi : Vaalea - ja nukkatähkäinen, lyhytvihneinen syysvehnä

Sukkula II on Sukkulan sisarlinja, perustyypiltään samanlainen, mutta lujakortisempi ja talvenkestävämpi kuin Sukkula (Sauli 1930)1, mutta varsin ruosteenarka (Meurman 1932)2. Molemmat Sukkulat olivat leivontakelpoisuudeltaan varsin tyydyttäviä (Laurila 1933)3.

Sukkula II tuli kauppaan 1928. Se oli ensimmäinen suomalainen syysvehnälajike, joka sai merkittävän viljelyosuuden. Se oli vallitsevana lajikkeena lähes 10 vuotta (Sauli 1950)4. Viljelyä oli vielä sotien jälkeenkin, joskin hyvin vähäisessä määrässä (Paatela 1953)5.

-------

1. Sauli, J.O. 1930. Selostus Tammiston uusimmista kauppaan lasketuista jalosteista. Siemenjulkaisu 1930: 180 - 183.

2. Meurman, O. 1932. Syysvehnälaatukokeiden tuloksia Lounais - Suomen kasvinviljelys - ja puutarhakoeasemalla vuosina 1929 - 1931. Valt. Maatal. koetoim. Julk. N:o 40: 120 - 123.

3. Laurila, V. 1933. Eräiden syys - ja kevätvehnälaatujemme leivontakelpoisuudesta. Maa N:o 12: 4 p.

4. Sauli, J.O. 1950. Tammiston kasvijalosteiden historiikkia. Siemenjulkaisu 1950: 131 - 135.

5. Paatela, J. 1953. Tärkeimmät viljalajikkeemme ja niiden viljelyalueet. Acta Agralia Fennica 80 /1: 1 - 78.