Kasvusto ja kasvi>>Tähkylä>>Jyvä

Palaa

OKAY

Perustyyppi : Vaalea - ja nukkatähkäinen, pitkävihneinen syysvehnä

Okay on sodan tuoma jaloste, joka erotettiin Amerikasta lähetetyn viljan joukosta. Valinta ja lisäys tapahtui Fiskars OY: n tiloilla (Pesola 1952)1. Okayn tähkätyyppi on meikäläisistä syysvehnistä selvästi poikkeava: pitkävihneinen, vaalea ja nukkainen, mikä ilmeisesti on kiinnittänyt lajikkeen eristäjän huomiota.

Okay oli tyypillinen pehmeä keksivehnä. Viljely laajeni kuitenkin sen verran, että lajike näkyi siementarkastuksen tilastoissa muutamana vuonna 1950 - luvun puolivälin paikkeilla (VSTL: n toimintakertomukset 1954-55, 1956-57 ja 1957-58)2 . Osuus syysvehnän viljelyssä oli v. 1950 0.5 % (Paatela 1953)3 ja 1955 3.2 % (Valle et al. 1958)4. Okay - vehnää ei otettu lajikelistalle.

-------

1. Pesola, V.A. 1952. Fiskarsin hämäräperäinen "Okay"- syysvehnä. Lajikkeeseen parasta suhtautua varoen. Turunmaa 198.

2. Valtion siementarkastuslaitoksen toimintakertomukset 1938 /39 - 1982 /83. Maataloushallituksen / Maatilahallituksen tiedonantoja N:ot 100 - 407.

3. Paatela, J. 1953. Tärkeimmät viljalajikkeemme ja niiden viljelyalueet. Acta Agralia Fennica
80 /1: 1 - 78.

4. Valle, O., Paatela, J. ja Saksa, J. 1958. Tärkeimmät viljalajikkeemme ja niiden viljelyalueet v. 1955. Acta Agralia Fennica 93 (1): 1 - 42.