Kasvusto ja kasvi>>Tähkylä>>Jyvä
Palaa

ELO ( Ta a 5333 )

Perustyyppi : Vaalea - ja kaljutähkäinen, lyhytvihneinen syysvehnä

Elo polveutuu v. 1938 tehdystä risteytyksestä Ta 07232 x Varma. Äitilinja on muotoutunut lokalahtelaisen maatiaisen ja Svea - vehnän risteytyksestä, josta valittu linja Ta 03590 risteytettiin v.1930 venäläisen Harkov (Kharkov) - vehnän kanssa (Varis 1965 a). Elo on vaalea - ja kaljutähkäinen lajike.

Elo tuli kauppaan 1963. Se oli satoisa lajike päihittäen kaikki aikalaisensa. Erityisen selvästi paremmuus tuli esiin kevyemmillä mailla. Sadon laatu sensijaan asetti toivomisen varaa, leivontaominaisuudet olivat enintään tyydyttävät. Elo nousi hetkeksi siemenmyynnin valtalajikkeeksi, mutta menestys oli lyhytaikaista. Viljelylaajuus oli suurimmillaan, n. 18 %, 1960 ja 1970 - lukujen vaihteessa. Listalajikkeena Elo oli 1964 - 1977.

-------

Varis , E.1965 a. Elo - syysvehnä. Siemenjulkaisu 1965: 236 - 238.