Kasvusto ja kasvi >>Tähkylä>>Jyvä

Palaa

SOPU ( Jo 038 )

Perustyyppi : Vaalea - ja kaljutähkäinen, lyhytvihneinen kevätvehnä

Risteytyksestä Marquis x Hankkijan Ruskea polveutuu Jokioisten ensimmäinen kevätvehnäjaloste Sopu (Pesola 1935)1. Lajikkeen linjanumero oli alkuaan R. 038 (Pesola 1934 b)2, joten se on Suomen Kylvösiemen Oy:n perua. Lajikeon kanadalaisen äitinsä tyyppiä, vaaleatähkäinen ja lyhytvihneinen.

Sopu tuli kauppaan 1935. Lajikkeen aikaisuusluokassa sen lähimmät kilpailijat kauppaantulovaiheessa olivat Hankkijan Ruskea ja kanadalainen Garnet (Pesola 1938 b)3. Myöhemmin se jäi Tammen varjoon. Lajike oli sitkeästi siementarkastustilastoissa aina 1950 - luvulle saakka osuuden ollessa suurimmillaan lähes 16 % (1948 - 49). Viljelylaajuus v. 1950 oli 3.1 % (Paatela 1953)4 ja v.1955 2 % (Valle et al. 1958)5 parhaan osuuden ollessa kevätvehnän viljelyn pohjoisosissa. Sopu otettiin Hopean kanssa viralliseen lajikeluetteloon Timantin rinnalle v. 1937 ja poistettiin v.1955.

-------

1. Pesola, V.A. 1935. Sopu. Uusi kevätvehnäjaloste. Valt. Maatal. koetoim. Tied. N:o 89: 1 - 7.

2. Pesola, V.A. 1934 b.Tärkeimmät kevätvehnälaatumme Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosastolla Jokioisissa suoritettujen kokeiden valossa. Valt. Maatal. koetoim. Tied. N:o 74: 13 p.

3. Pesola, V. A. 1938 b. Sopu-kevätvehnä ja sen lähimmät kilpailijat. Valt. Maatal. koetoim. Tied. N:o 150: 17 p.

4. Paatela, J. 1953. Tärkeimmät viljalajikkeemme ja niiden viljelyalueet. Acta Agralia Fennica 80 /1: 1 - 78.

5. Valle, O., Paatela, J. ja Saksa, J. 1958. Tärkeimmät viljalajikkeemme ja niiden viljelyalueet v. 1955. Acta Agralia Fennica 93 (1): 1 - 42.