Kasvusto ja kasvi >>Tähkylä>>Jyvä

Palaa

MAHTI ( Hja 23694 )

Perustyyppi : Ruskea - ja kaljutähkäinen, lyhytvihneinen kevätvehnä

Mahdin tausta on poikkeuksellisen ulkomainen. Se polveutuu risteytyksestä Cebeco 1036 x Hja 20519 ( Fortunato x Pembina ) (Juuti 1994 b)1. Cebeco 1036 on hollantilainen linja, Fortunato italialainen puolikääpiövehnä ja Pembina kanadalainen laatuvehnä (Juuti 1996)2. Mahti on lyhytvihneinen, ruskeatähkäinen, satoisa, mutta kohtalaisen myöhäinen. Korren lujuus ei käytännön viljelyssä ole ollut parhaimpia.

Mahti tuli kauppaan 1995. Sen lähin kilpailija on ollut ruotsalainen Tjalve. Mahdin satoisuus on samaa luokkaa, sakolukuominaisuudet paremmat, valkuais- ja sitkopitoisuudet sensijaan alhaisemmat (Juuti 1996)2. Lajike on vuosi vuodelta saanut lisää viljelyalaa. Sen osuus kevätvehnäalasta oli vuosisadan lopussa 11 % kun Tjalven osuus oli n. 64 %. Mahti on ollut lajikeluettelossa vuodesta 1995 ja on myös otettu lajikesuojarekisteriin.

-------

1. Juuti, T. 1994 b. Mahti - uusi , satoisa ja sakovarma kevätvehnälajike. Kylvösiemen Nro 3 - 4 1994: 25 - 26.

- 1996. Mahti - kevätvehnä. Boreal Tiedote 4 / 96: 11 s. , liite.