Kasvusto ja kasvi>>Tähkylä>>Jyvä

Palaa

HETA ( Hja 21485 )

Perustyyppi : Vaalea - ja kaljutähkäinen, lyhytvihneinen kevätvehnä

Hetassa on paljon Hankkijan Ullan perimää, jonka isä ( Ta c 4431 ) löytyy Hetan molempien vanhempien taustalta. Heta polveutuu nimittäin risteytyksestä Hja a 1105 ( Selkirk x Ta c 4431 ) x Hja a 1099 ( Ta c 4431 x Opal ) (Juuti 1990 b). Selkirk on kanadalainen laatuvehnä, jota tuotiin Suomeen vuoden 1962 kadon aiheuttaman siemenpulan takia. Samasta syystä tuli maassamme vähäiseen viljelyyn saksalainen Opal, jonka paras puoli oli satoisuus. Hetan morfologiassa dominoi Selkirk. Se on aikainen, lyhytvihneinen, kapea - ja vaaleatähkäinen laatuvehnä.

Heta tuli kauppaan 1988. Siinä toistui Hankkijan Ullan kohtalo. Tuotteen korkea laatu ei kyennyt korvaamaan myöhäisempien lajikkeiden parempaa satoisuutta. Vaikka Hetan osuus siemenmyynnissä oli 1990 - luvun alussa korkea, tarkastukautena 1991 - 1992 peräti 33.8 %, viljely jäi lyhytaikaiseksi. Vuonna 1994 osuus kevätvehnäalasta oli 5.8 % ja vuonna 1996 vain 1.6 %. Heta otettiin kasvilajikeluetteloon v. 1990 ja on siinä edelleen (2004).

 

-------

Juuti, T. 1990 b. Heta - kevätvehnä. Siemenjulkaisu 1990: 82 - 83.