Paluu alkuun 

 

 

Kiitokset

Selvitystyöni ei olisi ollut mahdollista ilman KTTK:n Siementarkastusosaston apua. Minulle järjestettiin työskentelytilat ja vapaa mahdollisuus tutustua osaston aitoustarkastusta koskevaan aineistoon. Erityisen kiitollinen olen kenttäkoehenkilökunnalle, jonka avulla oli mahdollisuus tarkistaa ja täydentää lajikekuvauksia. Työn teknisessä toteuttamisessa Matti Vuohelaisen apu on ollut korvaamaton. Ylläpitojalostaja Ulla Valonen (Boreal Kasvinjalostus Oy) on avustanut lajikkeiden polveutumisen tarkistamisessa. Professorit Erkki Kivi ja Eero Varis sekä työtoverini Anna-Liisa Lappalainen ja Kaarina Paavilainen ovat lukeneet käsikirjoituksen ja tehneet arvokkaita korjaus- ja täydennysehdotuksia. Kaikesta tästä esitän parhaat kiitokseni.