Jatka
Palaa

Maatalouden tutkimuskeskus

Maanviljelys - taloudellinen koelaitos (myöhemmin Maatalouden tutkimuskeskus)
perustettiin Keisarillisen Majesteetin Armollisella Julistuksella 11.8.1898 . Vuodesta 1909 lähtien se otti Lauri Kristian Relanderin johdolla ohjelmaansa myös kasvinjalostuksen (Linkola 1978)1. Toiminta alkoi laitoksen kasvinviljelyosastolla Ånäs - Jokiniemi nimisellä tilalla lähellä Tikkurilan rautatieasemaa. Jalostus täällä keskittyi pääasiassa kauraan.
V. 1923 valtio otti vastatakseen Suomen Kylvösiemen Oy: n aloittaman jalostustyön jatkumisesta ensin Järvenpäässä ja vuodesta 1924 Tikkurilassa (Pesola 1948)2.

Varsinainen kasvinjalostusosasto perustettiin v. 1926 ja siirrettiin Jokioisiin v.1928.
Vehnän jalostuksesta vastasi vuodesta 1929 laitosta johtanut Vilho A. Pesola (Pesola 1948). Hänen toimintansa paras anti sijoittuu 1940- luvun loppuun ja 1950- luvun alkuun. Eniten menestystä ovat saavuttaneet Vakka - syysvehnä ja Apu - kevätvehnä. Pesolan jäätyä eläkkeelle v. 1960 vehnän jalostuksessa tuli taantuma. Toimintaa jatkoi laitoksen uusi johtaja Rolf Manner ja hänen jälkeensä Seppo Pulli, jonka aikana tuli markkinoille laitoksen viimeinen vehnäjaloste, Laari - kevätvehnä.

Valtion toiminta tuotti lajikkeita seuraavasti:

Syysvehnä

Sampo
Pohjola
Olymia
Vakka

( 1933 )
( 1933 )
( 1941 )
( 1953 )

Jyvä
Nisu
Aura
Pitko

( 1965 )
( 1966 )
( 1975 )
( 1985 )

Kevätvehnä

Sopu
Hopea
Apu
Touko

( 1935 )
( 1936 )
( 1949 )
( 1950 )

Kiuru
Tähti
Luja
Laari

( 1951 )
( 1972 )
( 1981 )
( 1990 )

-------
1. Linkola, O. 1978. Maataloudellisen koetoiminnan alkuvaiheita Suomessa. Maatalouden
tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898 - 1978. Helsinki 1978: 7 - 30.

2. Pesola, V.A. 1948. Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosasto 25 - vuotias. Koetoim. ja Käyt. N:o 3, 1948: 4 p.