Paluu alkuun

Jalostustoiminta ja tulokset

Hankkija >>MTTK >>Boreal >>Muut

Päättyneen vuosisadan alkukymmenillä Suomessa aloitettiin kasvinjalostusta laajalla rintamalla. Syntyi pieniä jalostusyksiköitä. Näistä ensimmäisiä oli v. 1904 perustettu Suomen kylvösiemenyhdistys. Ruotsin kylvösiemenyhdistyksen Svalöfin kasvinjalostuslaitoksen menestyksekkään toiminnan innoittamana Suomenkin yhdistys otti ohjelmaansa kasvinjalostuksen (1906). Vuonna 1918 perustettiin Westermarkìn kasvinjalostuslaitos. Se muuttui v. 1920 Suomen Kylvösiemen Oy:n laitokseksi, kun mukaan tuli Agros Oy:n laitos, joka vuodesta 1912 lähtien oli harjoittanut kasvinjalostukseen tähtäävää toimintaa. Pienet yksiköt eivät kuitenkaan osoittautuneet elinkelpoisiksi. Ne tukehtuivat varojen ja työvoiman puutteeseen. Suomen kylvösiemenyhdistyksen kasvinjalostustoiminta loppui v. 1917 ja Suomen Kylvösiemen Oy:n v. 1922 (Sauli 1924)1. Niiltä jäi kuitenkin aineistoa ja ammattitaitoa, jota muut laitokset ovat voineet hyödyntää. Kylvösiemenyhdistyksen Korson koelaitoksella työskennelleestä J.O. Saulista tuli Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen johtaja ja Suomen Kylvösiemen Oy: n laitoksen johtajana toiminut Vilho A. Pesola siirtyi Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksen johtoon. (Pesola 1922 a)2. Kuvassa suomalaisia vehnänjalostajia: Emil Huttunen (vas.), Vilho A. Pesola ja Eero Varis.


---------

1. Sauli, J. O. 1924. Kasvinjalostuksesta. Suomalainen peltokasviviljelys. Otava 1924: 576 - 581.

2. Pesola, V. A. 1922 a. Kertomus Suomen Kylvösiemen OY:n Kasvinjalostuslaitoksen toiminnasta vv. 1918 - 1921. Suomen Kylvösiemen OY:n julkaisuja N:o 4: 5 - 17.