Paluu  

Kirjallisuus

Ahokas, H. 2000. Impacts on Agricultural Development by Constantin Boije, a Missionary and the First Plant Breeder in Finland. ISBN 951-98445-0-3 Helsinki 2000: 27 p.

- 2005. Inkeriläisten peltokasvien geenistöä maailmalla. Inkeriläisten viesti,
Vuosikerta 48, no. 6: 5 - 9.

Asetus siementavaran varustamisesta virallisella todistuksella ja lyijykkeellä. Suomen Asetuskokoelma N:o 371 / 37.

Asetus valio - ja laatusiemenen vaatimuksista. Ibid. N:o 892 / 49

Boije, C. 1903. Tiedonanto "Ilolan aikaisesta mustakaurasta". Porvoo, Ilola 1903.

Elomaa, A. 1978. Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunta 1923 - 1956. Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898 - 1978. Helsinki 1978: 58 - 70.

Fischer, G. ja Mickel, H. 1925. Sommergerste, Wintergerste und Hafer. Deutsche Hochzuchten Band 5, Paul Parey, Berlin 1925: 171 p.

Hellbo, E. 1954. Vippgrensknutan som sortkännetecken hos havre. Medd. fr. Stat. Centr. Frökontr. anst. 29: 41 - 46.

Hovinen, S. 1996. Katri - kaura. Boreal Tiedote 5 / 96: 11 p., liite.

Hunter, H. 1924. OATS: Their varieties and characteristics. London:
Ernest Benn 1924:127 p.

Huttunen, E. 1930. Tammiston kaurajalosteiden ja niiden vanhempien muoto-opillisista ja tuotanto-ominaisuuksista. Siemenjulkaisu 1930: 93 - 135.

- 1946. Tammiston uusimmat kauppan lasketut jalosteet. Ibid 1946: 128 - 129.

- 1950. Sisukaura. Ibid. 1950: 121 - 125.

- 1955. Kaura. Ibid. 1955: 44 - 51.

- 1960. Kyrökaura. Ibid. 1960: 199 - 201.

Ilola, H. 1963. Fenolivärjäyksen merkityksestä kauralajikkeita tunnistettaessa. Koetoim. ja Käyt. n:o 11: erip. 2 p.

- 1965. Tunnemmeko Hanneksen - uusimman kaurajalosteemme? Pellervo 66: 256 - 257.

- 1971. Eräiden kauralajikkeiden vihneellisyys. Maatil. hall. Tied. N:o 370: 38 - 40.

- 1972. Jyvien fenolikäsittely kauralajikkeiden aitoustutkimuksessa.
Ibid. N:o 73: 33 - 36.

- 1976. Lehtilavan kanta - ja reunakarvojen esiintyminen eräillä kauralajikkeilla.
Ibid. N:o 382: 36 - 39.

Inkilä, O. 1952. Jokioisten Juha-kaura. Erip. Maatalous ja Koetoim. VI, 1952: 12 p.

- 1970. Ryhti - kaura. Koetoim. ja Käyt. N:o 7, 1970: 27.

- 1974 a. Reima - kaura. MTTK, Kasvinjalostuslaitos 1974: 9 p., taulukoita.

- 1974 b. Heikki - kaura. Ibid. 1974: 5 p., taulukoita ja liitteitä.

- 1978 a. Puhti - kaura. Ibid. 1978: 19 p., liite.

- 1978 b. Nastakaura. Ibid. Tiedote No 8, 1978: 11 p., liitteitä.

Jussila, M. 1990. Aveniinien elekroforeesi suomalaisten kauralajikkeiden tunnistuksessa. Pro gradu - työ Helsingin yliopiston kasvinviljelytieteen laitoksella: 103 s.

Jussila, M., Sontag - Strohm, T. and Ulvinen, O. 1992. The Identification of Finnish Oat Cultivars (Avena sativa L.) by the Use of SDS - PAGE of the Avenins in Homogeneous and Gradient Gels. Acta Agric. Scand., Sect. B, Soil and Plant Sci. 42:106 - 110, 1992.

Kasvilajikelautakunta 1994. Kasvinjalostajanoikeuden ja kasvilajikkeiden nimen rekisteröinti. Kasvilajik. laut. Tied. 1994 /1: 3 - 4.

- 1995. Kasvinjalostajanoikeuden ja kasvilajikkeiden nimen rekisteröinti. Ibid. 1995 /3: 2 - 4.

Kitunen, E. 1920. Jalostettujen kaura - ja ohralaatujen viljelyn levenemisestä meillä sekä muutamia päätelmiä maassamme nykyään enimmin viljeltyjen jalostettujen kaura - ja ohralaatujen menestymisestä oloissamme. Siemenjulkaisu 1920: 55 - 63.

- 1940. Valtion siementarkastuslaitoksen toiminta 1938 - 1939
Maatal.hall. Tied. N:o 271: 36 p.

Kivi, E. 1965. Hanneskaura. Siemenjulkaisu 1965: 243 - 249.

- 1983. Pölyä pinsetin kärjissä. Kasvinjalostuksen kartoitusta.
Hankk. kasvinjalostuslaitos 1983: 191 p.

Korpinen, E. 1936. Unterschiede zwischen den Körnern des Orion - und des Präsidentenhafers. Proc. Int. Seed Test. Ass. Volume 8: 211 - 212.

- 1953. Kauralajikkeiden tuntomerkeistä. Pellervo 53: 770 - 773.

- 1957. Pendek - kauran tuntomerkeistä. Ibid. 1957 / 1: 1 p.

Koskenmäki, V.1994. Kasvinjalostus yritystoiminnaksi. Kylvösiemen Nro 1-1994: 15 - 16.

Laki kasvinjalostajanoikeudesta. Suomen Säädöskokoelma N:o 789 / 92: 2141 - 2147.

Laki kasvinjalostuslaitoksesta. Ibid. N:o 1320 / 93: 3491 - 3492.

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä. Suomen Asetuskokoelma
N:o 896 / 77: 1711 - 1712.

Laki siemenkauppalain 3 ja 4§: n väliaikaisesta muuttamisesta. Suomen Säädöskokoelma N:o 1344 / 96: 3868.

Laki siementavaran kaupasta. Suomen Asetuskokoelma N: o 669 / 75: 1317 - 1320.

Laurila, V. 1932. Kotimaisen viljan laatua koskevia tutkimuksia IV. Ruis ja kaura.
Valt. Maatal. koetoim. Julk. N:o 48: 1 - 50.

Linkola, O. 1978. Maataloudellisen koetoiminnan alkuvaiheita Suomessa. Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898 - 1978. Helsinki 1978: 7 - 30.

Maa - ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus 1994. Lajikkeet kesällä 1994 maaseutuelinkeinopiireittäin ( % ). Tilasto:19 p.

- 1997. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet 1988, 1991, 1994 ja 1996 (%). Maatilatilastollinen vuosikirja 1997: 108 - 109.

- 2000. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1996 - 1999 (%).
Ibid. 2000: 112 - 113.

Maataloushallitus 1966. Tärkeimpien vilja - , herne - ja perunalajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1965. Maataloustilastollinen Kuukausikatsaus N:o 2 / 1966: 23 - 27.

Maatalousseurojen Keskusliitto 1931. Viljelyskasvien standardisoiminen. Maatalousseurojen Keskusliiton Julkaisuja N:o 153: 73 - 84.

Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista. Suomen Asetuskokoelma
N:o 243/76: 8041 - 8050.

Maatilahallitus 1977. Tärkeimpien vilja - , herne - ja perunalajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1976. Maataloustilastollinen Kuukausikatsaus N:o 2 / 1977: 56 - 64.

- 1982. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1982. Ibid. N:o 12 /1982: 399 - 421.

- 1985. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1985.
Ibid. N:o 10 / 1985: 324 - 342.

- 1988. Ohra - ja kauralajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1988, 1985, 1982, 1979,
1976 (%). Ibid. Nro 9 / 1988: p.26.

- 1992. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1982, 1985, 1988, 1991 ( % ). Maatilatilastollinen vuosikirja 1991: 115 - 116.

Marjanen, H. 1961. Kauralajikkeiden satoisuus paikalliskokeissa. Koetuloksia vuosilta
1923 - 1959. Valt. Maatal. koetoim. Julk. N:o 190: 125 p.

Multamäki, K. ja Kaseva, A. 1987. Kotimaiset lajikkeet. Maatalouden tutkimuskeskus, Tiedote 11 / 87: 8 p.

Paatela, J. 1953. Tärkeimmät viljalajikkeemme ja niiden viljelyalueet. Acta Agralia Fennica 80 /1:1 - 78.

Pesola, V. A. 1922. Suomen Kylvösiemen OY: n kasvinjalostuslaitos 1922.
Suomen Kylvösiemen OY, Järvenpää. 4 p.

- 1948. Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosasto 25 - vuotias.
Koetoim. ja Käyt. N:o 3, 1948: 4 p.

- 1949. Toimenpide-ehdotus ulkomaisen siementavaran tuonnin valvomiseksi. Kirje Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunnalle 19.12.1949: 28p.

Pohjakallio, O. 1935. Simo - kaura. Valt. Maatal. koetoim. Tied. N:o 91: 3 p.

- 1937. Tärkeimmät kauralaatumme. Ibid. N:o 120: 18 p.

Rekunen, M. 1975. Kaura Hankkija - 773. Siemenjulkaisu 1975: 155 - 158.

- 1976. Kaura Hja 31914. Hankkijan kasvinjalostuslaitos, kauppaanlaskuesitys
1976-10-11: 3 p., liitteitä.

- 1980. Hankkijan Valko - kaura. Siemenjulkaisu 1980: 125 - 127.

- 1983. Hankkijan Vouti - kaura. Hankkijan Kasvinjalostuslaitos, Tiedote 11: 17 p.

- 1985. Kaura. Siemenjulkaisu 1985: 73 - 89.

- 1988. Advances in the breeding of oats. Comparative trials with historical varieties in
1977 - 87. Maatal. tiet. aikak. Vol. 60: 307 - 321, 1988

Relander, L. Kr. 1913. Muutamia tuloksia kauratutkimuksista Ånäs´in koelaitoksen kasvinviljelyosastolla Vv. 1909 - 1912. Suomen Maanviljelystaloudellinen koelaitos, Tiedonantoja maamiehille N:o 6: 1 - 9.

- 1914. Kauralaatukokeista saadut tulokset v. 1913 sekä keskimääräiset tulokset vuosilta 1909 - 1913. Ibid. N:o 20: 1 - 6.

Saari, J. 1975. Ylläpitojalostus. Siemenjulkaisu 1975: 133 - 138.

Saastamoinen, M. 1981. Veli - kaura. MTTK, Kasvinjalostulaitos, Tiedote No 16: 17 p., liitteitä.

- 1993. Sisko - kaura. Ibid. No 1 / 93: 24 p., liitteitä.

- 1996. Lisbeth - kaura. Boreal Tiedote 3 / 96: 9 p., liite.

- ja Hovinen, S. 1995. Borealin uutuuskaurat: Aarre, Katri ja Lisbeth. Kylvösiemen Nro 4 /1995: 21 - 23.

- ja Pärssinen, P. 1989. Yty - kaura. MTTK, Kasvinjalostulaitos, Tiedote No 21 / 89: 29 p.,
2 liitettä.

Salo, Y. 1984. Kauralajikkeiden ränsistyminen. Koetoim. ja Käyt. 41 / 1984: 37.

Sauli, J. O. 1920. Tavallisimmista viljelykasvilaaduista, niiden ominaisuuksista ja sopivuudesta meillä. Siemenjulkaisu 1920: 110 - 133.

- 1921. Uusia kauralaatuja. Ibid. 1921: 59 - 63.

- 1924. Kasvinjalostuksesta. Suomalainen peltokasviviljelys. Otava 1924: 576 - 581.

- 1925 a. Laatuselitys kauppaan lasketuista Tammiston jalosteista.
Siemenjulkaisu 1925: 110 - 114.

- 1925 b. Uudet kaurajalosteet. Ibid. 1925: 115 - 116.

- 1926. Kytökaura. Maatalous N:o 4 / 1926: 109 - 110.

- 1930 a. Selostus Tammiston uusimmista kauppaan lasketuista jalosteista. Siemenjulkaisu1930: 180 - 183.

- 1930 b. Ulkomaisista kauralaaduista ja niiden sopivaisuudesta Suomen oloihin. Ibid. 1930: 159 - 173.

- 1935. Selostus Tammiston uusimmista kauppaan lasketuista jalosteista. Ibid. 1935: 108 - 110.

- 1937. Suomen maatiaiskaurat. Acta Agralia Fennica 34: 1 - 91.

- 1938. Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen alkuvaiheista. Siemenjulkaisu 1938: 29 - 32.

Siemenkauppalaki 1993. Suomen Säädöskokoelma N:o 233 / 93: 501 - 505.

Siemenkauppalaki 2000. Ibid. N:o 728 / 2000: 1899 - 1907.

Simola, E. F. 1919. Omilla ja paikalliskokeilla saatuja tuloksia muutamista kauravalioista.
Tiedonantoja Maamiehille N:rot 60 ja 61: 3 - 19.

- 1921. Nopsakaurasta (206). Siemenjulkaisu 1921: 63 - 67.

Säynäjärvi, A. 1990. Virma - kaura. Ibid. 1990: 88 - 89.

Ulvinen, O. 1971 Kauran sisähelpeen kärjen lajike-eroavuuksista.
Maatil. hall. Tied. Nro 370: 48 - 51.

- 1974. Lajikkeen aitouden tarkastus: Kaura ( Avena sativa L. ). Pohjoismainen siementarkastuskäsikirja 10: 20 - 30. ( Sama ruotsiksi ja englanniksi ).

- 1990. Piirteitä 70 - vuotistaipaleelta. Valtion siementarkastuslaitos 70 vuotta, Helsinki 1990: 7 - 22.

- 1996. Lajikekuvaa tutkimassa. Kylvösiemen 1996 / 2: 28 - 29.

- ja Ilola, H. 1967. Tärkeimpien viljalajikkeittemme tuntomerkeistä. Ibid. N:o 3 / 67: 5 - 19.

UPOV 1994. Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability:
Oats ( Avena sativa L. & Avena nuda L. ). UPOV / TG / 20 / 10, 1994-10-01: 33 p.

Valle, O. 1938. Selostus Tammiston uusimmista kauppaan lasketuista jalosteista. Siemenjulkaisu 1938: 118 - 119.

- 1958. Pendek - kaura Suomen oloissa. Maatalous ja Koetoiminta XII, 1958: 109 - 117.

- 1961. Kylvösiemenen tuonti Suomeen 1950 - luvulla. Ibid. XV (1961): 81 - 94.

- , Paatela, J. , Saksa, J. 1958. Tärkeimmät viljalajikkeemme ja niiden viljelyalueet v. 1955. Acta Agralia Fennica 93 (1): 1 - 42.

Valtioneuvoston päätös siementavaran varustamisesta virallisella todistuksella ja lyijykkeellä. Suomen Asetuskokoelma N:o 279 / 34: 590.

Valtion siementarkastuslaitoksen toimintakertomukset 1938 / 39 - 1982 / 83.
Maataloushallituksen / Maatilahallituksen tiedonantoja N:o 100 - 407 (välillä).

Valtion siementarkastuslaitos 1.7.1983 - 30.6.1988. Helsinki 1990: 98 p.

Valtion siementarkastuslaitos / Kasvintuotannon tarkastuskeskus Siementarkastusosasto 1.7.1988 - 30.6.1993. Loimaa 1994: 80 p.

Zade, A. 1918. Der Hafer. Verlag von Gustav Fischer, Jena 1918: 355 p.