Palaa  

 

 

 

Kiitokset

Selvitystyöni ei olisi ollut mahdollista ilman KTTK:n Siementarkastusosaston apua. Minulle järjestettiin työskentelytilat ja vapaa mahdollisuus tutustua osaston aitoustarkastusta koskevaan aineistoon. Erityisen kiitollinen olen kenttäkoehenkilökunnalle, jonka avulla oli mahdollisuus osastolla olevan tai muualta saadun aineiston kenttäkokein tarkistaa ja täydentää lajikekuvauksia. Ilolankauran osalta tohtori Hannu Ahokkaan apu on ollut korvaamaton. Työn teknisessä toteuttamisessa olen voinut nojautua Matti Vuohelaisen ammattitaitoon. Matti Rekunen on lukenut käsikirjoituksen ja antanut arvokkaita korjaus ja täydennysehdotuksia. Hän on myös innostanut työn julkaisussa.