Paluu alkuun

Johdanto
Tuntomerkkikohteet

Ohra on itsepölytteinen laji eikä herkästi hedelmöidy vieraan siitepölyn vaikutuksesta. Geneettisesti hyvin yhtenäisiin lajikkeisiin on siksi paremmat mahdollisuudet kuin esim. vehnän ja kauran jalostuksessa. Lisäksi lajikkeiden ylläpito on helpompaa. Tosin jalostuksen alkuaikoina lajikkeen yhtenäisyyteen ja ylläpitoon ei kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota.

Ohralla on enemmän selviä joko / tai- tuntomerkkejä kuin muilla korsiviljoillamme, mutta monasti viljelyssä oleva lajikkeisto muotoutuu samankaltaiseksi johtuen jalostuksen käyttämästä aineistosta. Tällöin on lajiketunnistuksessa ja aitousmäärityksessä turvauduttava vaikeaselkoisempiin tuntomerkkeihin. Nämä ovat yleensä liukuvia, asteikolla arvosteltavia, joihin vaikuttavat myös kasvuolot.