Paluu  

Kirjallisuus

Aikasalo, R. 1990 a. Pohto - ohra. Siemenjulkaisu. 1990: 84 - 85.

- 1990 b. Loviisa - ohra. Ibid. 1990: 86 - 87.

- ja Nissilä, E. 1995. Kotimaiset ohrauutuudet - Inari ja Viivi. Kylvösiemen 1/1995: 18 - 20.

Asetus siementavaran varustamisesta virallisella todistuksella ja lyijykkeellä. Suomen
Asetuskokoelma N:o 371 / 37: 790.

Asetus valio - ja laatusiemenen vaatimuksista. Ibid. N:o 892 / 49: 1297 - 1298.

Auramo,V. 1938. Kasvinjalostusaineistoa keräämässä. Siemenjulkaisu 1938: 33 - 36.

Eliasson, S. ja Hellbo, E. 1959. Beskrivande Rikssortlista. Statens jordbruksförsök, Särtryck och småskrifter nr 117: 83 p.

Elomaa, A. 1978. Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunta 1923 - 1956. Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898 - 1978. Helsinki 1978: 58 - 70.

Halkilahti, A. M. 1971. Ohran kauppasiemenen viirutautitartunta. Maatil. hall. Tied. N:o 370: 33 - 37.

- 1979. Nokitaudit viljoissa. Ibid. N:o 391: 37 - 41.

- 1983. Lehtilaikkujen aiheuttajat ohran kylvösiemenessä. Ibid. N:o 1983: 32 - 37.

- 1984. Ohra - ja vehnälajikkeiden lentonokisuus. Koetoim. ja Käyt. 41: 44.

- 1991. Siemenlevintäiset kasvitaudit viljalajikkeissa. Ibid. 48: 3 - 4.

Harja, V. 1945. Vankkuri - ohra. Valt. Maatal. koetoim. Tied. N:o 204: 1 - 12.

Kasvilajikelautakunta 1994. Kasvinjalostajanoikeuden ja kasvilajikkeiden nimen
rekisteröinti. Kasvilajik. laut. Tied. 1994 /1: 3 - 4.

- 1995. Kasvinjalostajanoikeuden ja kasvilajikkeiden nimen rekisteröinti. Ibid.
1995 /3: 2 - 4.

Kesälä, P. 1985 a. Hankkijan Potra - ohra . Siemenjulkaisu 1985: 153 - 155.

- 1985 b. Hankkijan Eero - ohran uusi valio. Ibid. 1985: 174 - 177.

Kitunen, E. 1920. Jalostettujen kaura - ja ohralaatujen viljelyn levenemisestä meillä sekä muutamia päätelmiä maassamme nykyään enimmin viljeltyjen jalostettujen kaura - ja ohralaatujen menestymisestä oloissamme. Ibid. 1920: 55 - 63.

- 1929. Valtion siementarkastuslaitoksen toimintakertomus 1927 / 28. Maatal.hall. Tied. N:o 198: 24 p.

Kivi, E. 1955. Ohran jalostus Tammistossa. Siemenjulkaisu 1955: 123 - 133.

- 1965. Ohra. Ibid. 1965: 40 - 44.

- 1983. Pölyä pinsetin kärjissä. Kasvinjalostuksen kartoitusta. Hankkijan kasvinjalostuslaitos 1983: 191 p.

- 1988. Pitkä polku Pohto - ohraan. Pellervo 9 / 1988: 22 - 23.

Kivi, E. ja Rekunen, M. 1984. Hankkijan Pokko - ohra. Hankkijan Kasvinjalostuslaitos. Tiedote 19, 1984: 21 p.

Korpinen, E. 1936. Eräistä ohralaatujen laatutuntomerkeistä. Maatal. tiet. aikak.
8 / 1936: 69 - 88.

- 1943. Ohran morfologisista ominaisuuksista. Ibid. 15 / 1943: 49 - 63.

- 1953. Otetaanpa selkoa ohralajikkeiden tuntomerkeistä.
Pellervo Nro 16 / 1953: 659 - 661.

- 1957. Viljojen lajiketuntomerkeistä. Ibid. Nro 21 / 1957: 768 - 781.

Koskenmäki, V.1994. Kasvinjalostus yritystoiminnaksi. Kylvösiemen Nro 1-1994: 15 - 16.

Kurppa, A. 1985. The response of some spring barley cultivars grown in Finland to air borne secondary infection by Bipolaris sorokiniana . Maatal. tiet. aikak. Vol. 57 (1985): 97 - 105.

Laki kasvinjalostajanoikeudesta. Suomen Säädöskokoelma N:o 789 / 92: 2141 - 2147.

Laki kasvinjalostuslaitoksesta. Ibid. N:o 1320 / 93: 3491 - 3492.

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä. Suomen Asetuskokoelma N:o 896 / 77: 1711 - 1712.

Laki siemenkauppalain 3 ja 4 §: n väliaikaisesta muuttamisesta. Suomen Säädöskokoelma N:o 1344 / 96: 3868.

Laki siementavaran kaupasta. Suomen Asetuskokoelma N: o 669 / 75: 1317 - 1320.

Maa - ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus 1994. Lajikkeet kesällä 1994
maaseutuelinkeinopiireittäin ( % ). Tilasto:19 p.

- 1997. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet 1988, 1991, 1994 ja 1996 (%). Maatilatilastollinen vuosikirja 1997: 108 - 109.

- 2000. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1996 - 1999 (%). Ibid. 2000: 112 - 113.

Maaseudun Tulevaisuus 1973. Jokioisista uusi ohralajike, soveltuu hyvin leikkuupuintiin. 18.12.1973: 1 p.

Maataloushallitus 1966. Tärkeimpien vilja - , herne - ja perunalajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1965. Maataloustilastollinen Kuukausikatsaus N:o 2 / 1966: 23 - 27.

Maatalousseurojen Keskusliitto 1931. Viljelyskasvien standardisoiminen. Maatalousseurojen Keskusliiton Julkaisuja N:o 153: 73 - 84.

Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvien lajikkeista. Suomen Asetuskokoelma
N:o 243 / 76: 8041 - 8050

Maatilahallitus 1977. Tärkeimpien vilja - , herne - ja perunalajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1976. Maataloustilastollinen Kuukausikatsaus N:o 2 / 1977: 56 - 64.

- 1982. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1982. Ibid. N:o 12 /1982: 399 - 421.

- 1985. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1985.
Ibid. N:o 10 / 1985: 324 - 342.

- 1988. Ohra - ja kauralajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1988, 1985, 1982, 1979, 1976 (%). Ibid. Nro 9 / 1988: p.26.

- 1992. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1982, 1985, 1988, 1991 ( % ). Maatilatilastollinen vuosikirja 1991: 115 - 116.

Manner, R. 1966. Arvo - ohra. Koetoim. ja Käyt. 23 / 7: 1 p.

- 1968. Pomo - ohra. Ibid. n:o 4 (1968): 3 p.

- 1970 a. Etu - ohra. MTTK, Kasvinjalostuslaitos 25.1.1970: 5p., liitteitä.

- 1970 b. Ohralajikkeiden lentonoenkestävyys. Koetoim. ja Käyt. 27 / 3: 12.

- 1976. Teemu - ohra. MTTK, Kasvinjalostuslaitos, tiedote No 4: 19 p.

- 1978. Silja - ohtra. Ibid. No 7: 20 p.

- 1981. Kilta - ohra. Ibid. No 49: 27 p.

- 1982. Arra - ohra. MTTK, Kasvinjalostusosasto, tiedote No 20: 27 p.

- 1983. Jokioisten Arra - ohra, aikainen, satoisa ja viljelyvarma lajike. Kylvösiemen 1983 / 3: 24 - 26.

- ja Kortet, S. 1986. Niina - ohra. MTTK: n Tiedote 16 / 86: 31 p. , liite.

Multamäki, K. ja Kaseva, A. 1987. Kotimaiset lajikkeet. Ibid. 11 / 87: 8 p.

Nissilä, E. 1992. Arttu - ohra. Ibid. 15 / 92: 19 p., liitteitä.

Paatela, J. 1953. Tärkeimmät viljalajikkeemme ja niiden viljelyalueet. Acta Agralia Fennica 80 /1: 1 - 78.

Peltonen, M. 1993. Elekroforeesi ohran lajiketunnistuksessa. Espoon - Vantaan Teknillinen oppilaitos, Teollisuustekniikan osasto, Biotekniikan koulutusohjelma,
Insinöörityö 1993: 61 p. , liitteitä.

Pesola, V. A. 1922. Kertomus Suomen Kylvösiemen OY: n kasvinjalostuslaitoksen toi- minnasta 1918 - 1921. Suomen Kylvösiemen OY: n julkaisuja N:o 4: 5 - 17.

- 1948. Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosasto 25 - vuotias. Koetoim. ja Käyt. N:o 3, 1948: 4 p.

- ja Pohjanheimo, O. 1960. Balder J: n indikaattori. MTTK, Kasvinjalostuslaitos,
Kirje Nro 275, 1.4. -60: 1 p.

Pohjanheimo, O. 1960. Uusi rehuohra tullut markkinoille. Maaseudun Tulevaisuus 17.12. 1960: 1 p.

- 1961 Balder-ohrasta uusi jaloste, Balder J kauppaan. Koetoim. ja Käyt. 18/1:1.

Rekunen, M. 1970. Karri - ohra. Siemenjulkaisu 1970: 158 - 161.

- ja Kivi, E. 1975 a. Monitahoinen ohra Hankkija - 673. Ibid. 1975: 143 - 147.

- 1975 b. Hankkijan Eero - ohra. Ibid. 1975: 148 - 151.

- 1975 c. Hankkijan Aapo - ohra. Ibid. 1975: 153 - 1955.

Roininen, J. , Nissilä, E. , Puolimatka, M. ja Pulli, S. 1992. Identification of barley cultivars using SDS - PAGE elecrophoresis. Agric. Sci. Finl. 1 (1992): 73 - 81.

Saari, J. 1975. Ylläpitojalostus. Siemenjulkaisu 1975: 133 - 138.

Sauli, J. O. 1924. Kasvinjalostuksesta. Suomalainen peltokasviviljelys.
Otava 1924: 576 - 581.

- 1925. Laatuselitys kauppaan lasketuista Tammiston jalosteista. Siemenjulkaisu 1925: 110 - 114.

Sauli, J. O. 1927. Suomen maatiaisohrat ja niiden jalostusarvo. Suom. Maatal. tiet. Seur. Julk. 16: 1 - 139.

- 1935. Selostus Tammiston uusimmista kauppaan lasketuista jalosteista. Siemenjulkaisu 1935: 108 - 110.

- 1938. Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen alkuvaiheista. Ibid. 1938: 29 - 32.

Siemenkauppalaki 1993. Suomen Säädöskokoelma N:o 233 / 93: 501 - 505.

Siemenkauppalaki 2000. Ibid. N:o 728/2000: 1899 - 1907.

Ulvinen, O. 1956. Siemenkaupassamme esiintyvistä ohralajikkeista.
Koetoim. ja Käyt. 13 /2: 8.

- 1958. Ohranjyvän kaunat lajiketutkijan apuna. Pellervo 59: 805.

- 1959. Otra - ohra, tuleeko se isäänsä vai äitiinsä? Ibid. 60: 960 - 961.

- 1963. Suomessa viljeltyjen ohralajikkeiden systemaattinen asema. Maatal. tiet. aikak. 35 / 1963: 127 - 137.

- 1972. Pomo - ja Etu - ohrien tunnistaminen. Ibid. 44 / 1972: 41 - 48.

- 1974. Lajikkeen aitouden tarkastus: Ohra (Hordeum vulgare L.). Pohjoismainen siementarkastuskäsikirja 10: 30 - 45. ( Sama ruotsiksi ja englanniksi ).

- 1990. Piirteitä 70 - vuotistaipaleelta. Valtion siementarkastuslaitos 70 vuotta, Helsinki 1990: 7 - 22.

- 1996. Lajikekuvaa tutkimassa. Kylvösiemen 1996 / 2: 28 - 29.

- ja Ilola, H. 1967. Tärkeimpien viljalajikkeittemme tuntomerkeistä. Ibid. N:o 3 / 1967: 5 - 19.

UPOV 1994. Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability: Barley ( Hordeum vulgare L. sensu lato). UPOV / TG / 19 / 10 1994-11-04: 34 p., liite 34 p.

Valle, O. 1938 a. Hankkijan kasvinjalostuslaitos 25 - vuotias. Siemenjulkaisu 1938: 5 - 25.

- 1938 b. Selostus Tammiston uusimmista kauppaan lasketuista jalosteista. Ibid.: 118 - 119.

- 1957. Lajikevalinta mallasohran tuotannossamme. Mallasjuomat n:o 9 /1957: 5 p.

- 1959. Suomalaisten viljelykasvilajikkeiden menestymisestä Pohjois - Amerikan mantereella. Terra N:o 2, 1959: 98 - 107.

Valle, O. , Paatela, J. ja Saksa, J. 1958. Tärkeimmät viljalajikkeemme ja niiden viljelyalueet v. 1955. Acta Agralia Fennica 93 (1): 1 - 42.

Valtioneuvoston päätös siementavaran varustamisesta virallisella todistuksella ja lyijykkeellä. Suomen Asetuskokoelma N:o 279 / 34: 590.

Valtion siementarkastuslaitoksen toimintakertomukset 1938 / 39 - 1982 / 83. Maataloushallituksen / Maatilahallituksen tiedonantoja N:ot välillä 100 - 407.

Valtion siementarkastuslaitos 1.7.1983 - 30.6.1988. Helsinki 1990: 98 p.

Valtion siementarkastuslaitos / Kasvintuotannon tarkastuskeskus Siementarkastusosasto 1.7.1988 - 30.6.1993. Loimaa 1994: 80 p.

Åberg, E. ja Wiebe, G. A. 1946. Classification of barley varieties grown in United States and Canada in 1945. U. S. Dept. Agr. , Washington D.C., Techn. Bull. 907: 1 - 190.