Palaa

 

 

 

Kiitokset

 

Selvitystyöni ei olisi ollut mahdollista ilman KTTK:n Siementarkastusosaston apua. Minulle järjestettiin työskentelytilat ja vapaa mahdollisuus tutustua osaston aitoustarkastusta koskevaan aineistoon. Erityisen kiitollinen olen kenttäkoehenkilökunnalle, jonka avulla oli mahdollisuus tarkistaa ja täydentää lajikekuvauksia. Työn teknisessä toteuttamisessa Matti Vuohelaisen apu on ollut korvaamaton. Professori Erkki Kivi on lukenut käsikirjoituksen ja tehnyt arvokkaita korjaus- ja täydennysehdotuksia. Hän on myös innostanut työn julkaisussa. Kaikesta tästä parhaat kiitokseni.